Søknadsskjema til Stiansenprisen

Ved å benytte seg av dette søknadsskjemaet kan man nominere enkeltpersoner og/eller organisasjoner til Stiansenprisen. Nominasjonsfristen er 1. august hvert år, og prisen deles årlig ut 13. oktober.

Ditt navn (obligatorisk)

Organisasjon-/personnummer

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Nettside

Om prosjektet

Kort om prosjektet (obligatorisk)

Hvordan har prosjektet bidratt til å fremme dyrenes interesser det siste året? (obligatorisk)

Hvordan kan Stiansen-prisen bidra til videre arbeid for å bedre dyrevelferd? (obligatorisk)

Hva er drivkraften bak arbeidet for å bedre dyrevelferden? (obligatorisk)

Nedenfor kan det legges ved mer informasjon om prosjektet.

Kontrollspørsmål (obligatorisk)