Søknadsskjema prosjektstøtte

Ved å benytte seg av dette søknadsskjemaet kan man søke om støtte til prosjekter som bidrar til å fremme dyrs rettigheter. Stiftelsen behandler søknader årlig. Neste søknadsfrist er 15. september 2022. Alle søkere får beskjed om utfallet etter avsluttet behandling.

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

Vi ønsker at søkeren også legger ved en forretningsplan for prosjektet. Dette kan legges ved nedenfor, sammen med eventuelt annen informasjon om prosjektet som er relevant for Stiftelsens vurdering.Dersom søknaden blir innvilget må det signeres en kontrakt som sikrer at de tildelte midlene brukes til det formålet som er beskrevet i søknaden. Dersom prosjektet har en varighet på mer enn ett år, skal det inngis en årlig rapport, samt en sluttrapport. Rapportene skal inneholde hovedmål, eventuelle delmål, resultatoppnåelse, budsjett og regnskap. Sluttrapport skal leveres senest innen tre år etter tildeling.

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Takk! Din forespørsel har blitt sendt inn!
Oops! En feil har oppstått ved innsending av skjemaet. Prøv igjen senere.