Nominasjon til Stiansenprisen

Ved å benytte seg av dette skjemaet kan man nominere enkeltpersoner og/eller organisasjoner til Stiansenprisen. Nominasjonsfristen er 1. august hvert år, og prisen deles årlig ut 13. oktober.

  Navn på organisasjon eller person som nomineres (obligatorisk)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Nettside

  Om prosjektet

  Kort om organisasjonen eller personen som nomineres (obligatorisk)

  Hvordan har organisasjonen/personen bidratt til å fremme dyrenes interesser det siste året? (obligatorisk)

  Hvordan kan Stiansenprisen bidra til videre arbeid for å bedre dyrevelferd? (obligatorisk)

  Hva er drivkraften bak arbeidet for å bedre dyrevelferden? (obligatorisk)

  Nedenfor kan det legges ved mer informasjon om ønskelig.

  Kontrollspørsmål (obligatorisk)