Om stiftelsen

Dag S. Stiansens Stiftelse ble opprettet av Dag S. Stiansen, eier av Stiansen Eiendom AS, 24. mars 2013. Stiftelsen sitt formål er å ivareta dyrenes interesser.

Stiftelsen vil gjennom Stiansen-prisen og økonomiske bidrag støtte enkeltpersoner, prosjekter eller organisasjoner som fremmer stiftelsens formål. Det deles ut rundt 500 000 norske kroner årlig. Stiftelsen har som mål å tilgodese både nasjonale og internasjonale initiativer.

Dag S. Stiansens Stiftelse er opprettet for å forvalte eierskapet av Stiansen Eiendoms forretningsvirksomhet når eieren går bort. Stiftelsen skal forvalte familiens verdier på best mulig måte for fremtiden, samt bidra til samfunnsnyttige formål gjennom sitt arbeid for dyrs rettigheter.

Historie

Dag S. Stiansen er sønn av entreprenør Nils S. Stiansen, som etablerte Stiansen Eiendomsforvaltning i 1936. Selskapet heter i dag Stiansen Eiendom og besitter mange eiendommer i Oslo – Norges hovedstad. Stiansen Eiendom driver hovedsakelig med forvaltning av leiligheter, parkering og næringseiendom.

Ekteparet Dag S. og Trine Stiansen– har lenge hatt et sterkt engasjement for dyr. Dag S. Stiansen har alltid hatt ett eller flere dyr i hjemmet, og sammen driver ekteparet med profesjonell hesteoppdrett gjennom selskapet Tailormade Horses APS i Danmark.

Helt siden Dag S. Stiansens testamente tilbake i 1986 har Dag S. Stiansen hatt et klart ønske om å videreføre arven etter sin far gjennom opprettelsen av en stiftelse. Dag S. Stiansens Stiftelse forener derfor både Dags ønske om å forvalte formuen videre på en god måte, og hans ønske om å gjøre noe for dyr som ikke har det bra.

Vedtekter

Vedtektene kan lastet ned fra Stiftelsestilsynet sin nettside

Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Customers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Styret

Styret i Stiftelsen består pr. September 2022 av følgende medlemmer:

Dag S. Stiansen
Stifter
Terje Pedersen
Trine Hillmann Stiansen