Prosjektstøtte

På denne siden kan man søke om støtte til prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. Arbeid som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk medvirkning eller lignende er eksempler på prosjekter som kan søke om støtte, men det er ikke avgrenset til kun dette.

Støtten skal dekke prosjektarbeidet, og ikke administrasjonsutgifter. Søknader om prosjektstøtte sendes inn fortløpende.

Søknads-og nominasjonsfristen var forlenget til 15. oktober 2022. Vi åpner for søknader sommeren 2023.