Stiansenprisen

Stiansenprisen deles ut til enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste det siste året. Dag S. Stiansens Stiftelse ønsker innspill og nominasjoner til hvem som bør få tildelt prisen hvert år. Det er derfor åpent for å sende inn din nominasjon på hvem du mener fortjener prisen, frem til fristen.

Forutsetningen for nominasjon er at arbeidet har bidratt til å fremme dyrenes interesser det siste året. Eksempler på arbeid er tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk medvirkning eller lignende.

Vinneren kåres av Stiftelsens styre etter innstilling fra Stiftelsesrådet, som vil bestå av personer med spesiell kompetanse og engasjement innenfor dyrevelferd.

Søknads-og nominasjonsfristen var forlenget til 15. oktober 2022. Vi åpner for søknader sommeren 2023