Det er nå åpnet for å søke om støtte og sende nominasjoner

Dag S. Stiansens Stiftelse
19.06.2024

Dag S. Stiansens Stiftelse har nå åpnet for innsendelse av søknader.

Stiftelsen deler ut midler på to måter:

Stiansenprisen: er en pris som skal deles ut hvert år til noen som har gjort en viktig innsats for dyrenes velferd. Det er nå åpent for å nominere privatpersoner eller virksomheter som har utmerket seg i kampen for dyrenes rettigheter ved å fylle ut søknadsskjemaet her på stiftelsens nettside.

Prosjektstøtte: Man kan også søke om støtte til ulike prosjekter knyttet til dyrevelferd gjennom skjemaet som ligger under «Prosjektstøtte». Det vil være mulig å søke om økonomisk støtte til større og mindre prosjekter.

Hvilke prosjekter som tilgodesees med økonomisk støtte og hvem som vinner Stiansenprisen vil bli avgjort av Stiftelsens styre etter innstilling fra Stiftelsesrådet – et ekspertråd.

Frist for å nominere personer til Stiansenprisen, og søke om prosjektstøtte er 31. august 2024. Prisen deles ut i oktober.

Dag S. Stiansens Stiftelse is open for applications for 2024

July 19th 2024

Dag S. Stiansens Stiftelse is now open to receive applicantions and nominations.

The Foundation will distribute funds in two ways:

The Stiansen Award is a prize that will be awarded annually to someone who has made an important contribution to animal welfare. You can now nominate individuals or organizations that have distinguished themselves in the struggle for animal rights by completing the application form found here on the Foundation’s website.

Project support: You can also apply for funding for various projects related to animal welfare through the application form located under “Project Support”. It will be possible to apply for financial support to small and large projects on an ongoing basis.

The winner of the Stiansen Award and the decision on which projects will receive support is determined by the board of the Foundation, based on recommendations from the Foundation’s council.

The deadline for Nominations and applying for funds are August 31st 2024, and the winner is announced in October.

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no