Endring i behandling av søknader om prosjektstøtte

Dag S. Stiansens Stiftelse
3. oktober 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse vil fremover behandle søknader om prosjektstøtte hvert halvår, og ikke på løpende basis. Neste behandlingsperiode er våren 2014.

Changes in reviews of project funding applications

3. October 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse will from now on review project funding applications every six months, and not on an on-going basis. The next review period is in the Spring of 2014.

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no