Stiansenprisen 2013 utdeles 31. oktober

Dag S. Stiansens Stiftelse
12. oktober 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse annonserer vinneren av Stiansenprisen 2013 og mottagere av prosjektstøtte 31. oktober 2013.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

Stiansen Award 2013

12. October 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse will announce the winner of the Stiansen Award and recipients of project funding 31st October 2013.

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no