Stiansenprisen 2015 til Frank Nervik

Dag S. Stiansens Stiftelse
16. oktober 2015

Dyreverner Frank Nervik tildeles Stiansenprisen 2015 for sitt arbeid med å avdekke forholdene på norske pelsdyrfarmer gjennom dokumentaren «Pels». Prisen, som utdeles av dyrestiftelsen Dag S. Stiansens Stiftelse, består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Frank Nervik har gjort en stor og viktig innsats for pelsdyr i Norge. Han er en verdig mottaker av Stiansenprisen, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– I år mottok vi flere nominasjoner knyttet til dokumentaren «Pels» som ble vist på NRK i fjor vinter. Stiftelsesrådet mener at Frank Nervik har gjort et meget viktig arbeid med å avdekke forholdene for pelsdyr i norske pelsdyrfarmer, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Det uavhengige stiftelsesrådet gir anbefalinger og tilrådinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i WPSA Sverige, Maria Været Veggeland, etolog, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Vervet i rådet er personlig og ulønnet.

Hundretusener i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har det blitt delt ut 375.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

 • Foreningen for omplassering av dyr
 • NOAH
 • Marianne Fagerstrøm – «redd svanene i Sandvika»
 • WWF-Norge
 • Pinnsvinhjelpen
 • Michael J. Baines – «gatehunder i Thailand»
 • Dyrevernalliansen

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

The Stiansen Award 2015 goes to Frank Nervik

Dag S. Stiansen
Stifter
16. October 2015

This year’s Stiansen Award has been awarded to the Norwegian animal rights activist Frank Nervik, for his effort to expose the conditions at Norwegian fur farms through the documentary film “Fur”. The Stiansen Award, which is awarded by the animal foundation Dag S. Stiansens Stiftelse, consists of a contribution of NOK 50,000 and a sculpture by Norwegian artist Elena Engelsen.

– Frank Nervik has done an important effort for animals in the Norwegian fur industry. He is a worthy winner of the Stiansen Award, says the board of the Dag S. Stiansens Stiftelse.

The Stiansen Award is presented annually to individuals or organizations that have made extraordinary efforts to promote animal rights and welfare. A council at the foundation proposes candidates to the board based on nominations received from animal supporters worldwide, whereas the board makes the final decision.

– This year we received multiple nominations in connection with the documentary film “Fur”. The foundation council believes that Frank Nervik has done highly important work in exposing the conditions for fur animals at Norwegian fur farms, says professor and veterinarian Frode Lingaas, chairman of the foundation council at Dag S. Stiansens Stiftelse

The foundation council is an independent expert body that provides advice and recommendations to the board. The council consists of: Frode Lingaas, professor and veterinarian, Guri Larsen, professor in criminology, Unni Lindell, author, Lise Myhre, cartoonist, Roger Petterson, secretary general of WPSA in Sweden, Maria Været Veggeland, ethologist and Bodil Eikeset, leader of Norsk Huskattforening. The members work at their own initiative without pay.

Hundreds of thousands of NOK in project funding

Dag S. Stiansens Stiftelse also provides financial support for projects that promote the welfare and rights of animals. Project funding is delegated based on the applications received online. This year, a total of NOK 375,000 has been awarded to the following projects/organizations:

 • Foreningen for omplassering av dyr
 • NOAH
 • Marianne Fagerstrøm – «redd svanene i Sandvika»
 • WWF-Norge
 • Pinnsvinhjelpen
 • Michael J. Baines – «gatehunder i Thailand»
 • Dyrevernalliansen

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no