Stiansenprisen 2016 til Toralf B. Metveit

Dag S. Stiansens Stiftelse
7. februar 2017

Veterinær Toralf B. Metveit tildeles Stiansenprisen 2016 for sitt livslange engasjement for dyr. Prisen deles ut av Dag S. Stiansens Stiftelse, og består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Toralf B. Metveit har vært en forkjemper for dyrs interesser gjennom et langt liv, både i rollen som veterinær og gjennom en rekke organisatoriske verv. Vi setter stor pris på Metveits arbeid og ønsker å hedre ham med Stiansenprisen, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et uavhengig ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– Metveit har gitt et stort og verdifullt bidrag til bedring av dyrevelferd hos ulike dyregrupper ved å tale deres sak i flere tiår. Han er en verdig mottaker av Stiansenprisen, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet gir sine anbefalinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har det blitt delt ut mer enn 460.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

• Foreningen for omplassering av dyr
• NOAH – for dyrs rettigheter
• Prosjektet «Svanene i Sandvika trenger deg» ved Marianne Fagerstrøm
• WWF-Norge
• Dyrevernalliansen
• Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
• Prosjektet «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
• Dyrevern Ung
• Föreningen för Höörs Hemlösa Katter
• Viltgruppa på Veterinærinstituttet i Oslo

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

The Stiansen Award 2016 goes to Toralf B. Metveit

7. February 2017

Veterinary Toralf B. Metveit is awarded the Stiansen Award 2016 for his lifelong commitment to animal welfare. Dag S. Stiansens Stiftelse hands out the award, consisting of NOK 50 000 and a sculpture signed artist Elena Engelsen.

– Toralf B. Metveit has been a champion of animal interests throughout a long life, both as a veterinary and through a variety of organizational positions. We greatly appreciate Metveit’s work and we want to honour him with the Stiansen Award, says the board of the Dag S. Stiansens Stiftelse.

The Stiansen Award is presented annually to individuals or organizations that have made extraordinary efforts to promote animal rights and welfare. A council at the foundation proposes candidates to the board based on nominations received from animal supporters worldwide, whereas the board makes the final decision.

– Metveit has given a large and valuable contribution to the improvement of animal welfare for different animal groups, by speaking their cause for decades. He is a worthy recipient of the Stiansen Award, says professor and veterinary Frode Lingaas, chairman of the foundation council at Dag S. Stiansens Stiftelse.

Half a million NOK in project funding

Dag S. Stiansens Stiftelse also provides financial support for projects that promote the welfare and rights of animals. Project funding is handed out based on the applications received online. This year, more than NOK 460 000 has been awarded to the following projects/organizations:

  • Foreningen for omplasering av dyr
  • NOAH – for animal rights
  • The project “Svanene i Sandvika” by Marianne Fagerstrøm
  • WWF Norway
  • Dyrevernalliansen
  • Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
  • The project «Katteiere i Holmestrand» by Magnar Ytreland
  • Dyrevern Ung
  • Föreningen för Höörs Hemlösa Katter
  • The Wildlife Group at the National Veterinary Institute in Oslo

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no