Stiansenprisen 2017 tildeles Dyrevernalliansen

Dag S. Stiansens Stiftelse
3. november 2017

Dyrevernalliansen tildeles Stiansenprisen 2017 for organisasjonens arbeid for å bedre dyrevernet i Norge. Prisen deles ut av Dag S. Stiansens Stiftelse, og består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert kunstner Elena Engelsen.

– Dyrevernalliansen har jobbet utrettelig i en årrekke for å sette dyrevelferdsspørsmål høyere opp på den politiske dagsorden i Norge. Vi setter stor pris på Dyrevernalliansens arbeid og ønsker derfor å hedre organisasjonen med Stiansenprisen, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Ekstraordinær innsats for dyrene
Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et uavhengig ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– Gjennom hardt og strategisk arbeid har Dyrevernalliansen bidratt til å forbedre dyrs stilling i det norske samfunnet. Slik bidrar organisasjonen til å styrke norsk dyrevelferd hver eneste dag. Det gjør Dyrevernalliansen til en svært verdig mottaker av Stiansenprisen, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet gir sine anbefalinger til styret. Rådet består av Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har stiftelsen delt ut en halv million norske kroner til 16 prosjekter og organisasjoner:

• Foreningen for omplassering av dyr
• NOAH – for dyrs rettigheter
• Prosjektet «Svanene i Sandvika trenger deg» ved Marianne Fagerstrøm
• Dyrevernalliansen
• Dyrevern Ung
• Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
• Prosjektet «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
• Maoland shelter i Romania
• Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn
• Takis Shelter på Kreta
• Pinnsvinhjelpen
• Fuglehjelpen
• Norsk Viltsykehus
• Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren
• Föreningen för Höörs Hemlösa Katter i Sverige
• Støtt gatehunder i Bosnia

The Stiansen Award 2017 goes to Dyrevernalliansen

Dag S. Stiansen
Stifter
3. November 2017

This year’s Stiansen Award has been awarded to the Norwegian animal rights organisation Dyrevernalliansen for their work to improve animal welfare in Norway. The Stiansen Award, which is awarded by the animal foundation Dag S. Stiansens Stiftelse, consists of a contribution of NOK 50,000 and a sculpture by Norwegian artist Elena Engelsen.

– Dyrevernalliansen has been working tirelessly for many years to raise animal welfare issues higher on the political agenda in Norway. We truly appreciate the organisation’s work and therefore wish to honor the them with the Stiansen Award, says the board of Dag S. Stiansens Stiftelse.

The Stiansen Award is presented annually to individuals or organizations that have made extraordinary efforts to promote animal rights and welfare. A council at the foundation proposes candidates to the board based on nominations received from animal supporters worldwide, whereas the board makes the final decision.

– Through consistent, strategic work, Dyrevernalliansen has helped to improve the position of animals in the Norwegian society. In this way, the organisation helps to improve animal welfare in Norway every single day. Dyrevernalliansen is therefore a very worthy recipient of the award, says professor and veterinary Frode Lingaas, chairman of the foundation council at Dag S. Stiansens Stiftelse.

Half a million NOK in project funding

Dag S. Stiansens Stiftelse also provides financial support for projects that promote the welfare and rights of animals. Project funding is handed out based on the applications received online. This year, more than NOK 500,000 has been awarded to 16 projects and organisations:

 • Foreningen for omplassering av dyr
 • NOAH – for animal rights
 • Te project “Svanene i Sandvika” by Marianne Fagerstrøm
 • Dyrevernalliansen
 • Dyrevern Ung
 • Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
 • The project «Katteiere i Holmestrand» by Magnar Ytreland
 • Maoland shelter in Romania
 • Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn
 • Takis Shelter on Crete
 • Pinnsvinhjelpen
 • Fuglehjelpen
 • Norsk Viltsykehus
 • Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren
 • Föreningen för Höörs Hemlösa Katter in Sweden
 • The project «Støtt gatehunder» in Bosnia

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no