Til alle som har søkt om tildeling fra stiftelsen i 2021

Dag S. Stiansens Stiftelse
24. august 2021

Stiansen Stiftelsen har dessverre hatt problemer med serveren sin i sommervarmen. Derfor ber vi alle som har sendt søknad om prosjektstøtte om å sende søknaden på nytt. På grunn av dataproblemene utsetter vi søknadsfristen til 1. oktober 2021.

Vi beklager det inntrufne.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

To everyone who has applied for an award from the foundation 2021

24. August 2021

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no